Programátor chemikovi nerozumí, knihovník také ne. TECHEM Pro ano!

TECHEM Pro je vysoce specializovanou platformou společnosti TECHEM CZ, s.r.o. se zaměřením na poskytování služeb v oblasti chemické a environmentální informatiky a na vývoj informačních řešení v oblasti chemie, životního prostředí a souvisejících oborech.

Využijte unikátní kombinace odborného know-how našich specialistů pro řešení vašich informačních potřeb v oblasti chemie a životního prostředí!

Poskytované služby:

Informační řešení v chemii

Rešeršní služby

  • Vysoce odborné literární i patentové rešerše v chemii, problematice životního prostředí a souvisejících disciplínách
  • Důraz na informační hodnotu, unikátní elektronická forma výstupu - abyste nemuseli ve výsledcích rešerše provádět další rešerši
  • Komplexní rešeršní služby - patentová rešerše, bibliografická rešerše, faktografická rešerše, studijně rozborová činnost, vytěžování dat a vytěžování textů jsou příklady vyhledávaných odborných služeb našich specialistů